0908 991 793

Panasonic KX-TE82474 Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

2,599,000 

– Panasonic KX-TE82474

– Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.