0908 991 793

Panasonic KX-TE82480 Card nâng cấp 2 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

2,162,000 

– Panasonic KX-TE82480

– Card nâng cấp 2 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.