0908 991 793

Panasonic KX-TE82483 Card nâng cấp 3 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

2,254,000 

– Panasonic KX-TE82483

– Card nâng cấp 3 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.