Bộ Phát WiFi ToTo Link N200RE

  • Tương thích chuẩn IEEE 802.11n/g/b hoạt động trên băng tần 2.4GHz
  • Tốc độ truyền tải dữ liệu không dây lên đến 300Mbps
  • Bảo mật 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 và WPA-Mixed
  • Kết nối nhanh bằng WPS
  • Hỗ trợ IP, Port, MAC, URL filtering và Port Forwarding
  • QoS: quản lý băng thông dựa trên địa chỉ IP/MAC
  • Multi-SSID giúp người dung tạo them nhiều SSID tùy theo nhu cầu
  • Tính năng VLAN đáp ứng IPTV và các dịch vụ Internet khác
  • Tính năng Repeater và WDS giúp mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi dễ dàng
  • Hỗ trợ giao thức TR-069 để quản lý điều khiển tập trung